Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován10 Nov 09:00 - 20 Jan 14:00 - Brno
Vesna

Route

Srdečně vás zveme na kurz Respektovat a být respektován, pod vedením manželů Kopřivových. Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Přihlášky a informace:
Pavla Filipová, mob.č.: 733 506 684, email: info@vesnaspolek.cz


© 2019 Siguez