Open Game TBA

Open Game TBA13 Oct 09:00 - 17:30 - Mýto
PPA

Route

*****************FÜR DEUTSCH SIEHE UNTEN******************

OpenGame je otevřená hra pro všechny, kdo mají chuť a čas si zahrát. A to nejdůležitější? O místě konání rozhodujete vy! Zhruba měsíc předem vždy spustíme hlasování o místě konání a nejžádanější hřiště pak bude místem konání!

REGISTRACE:
Registraci je vhodné provést prostřednictvím emailu info@pparena.cz - hlásit lze jednotlivce i celé skupiny. Když se nepřihlásíš, nemusí se nic stát, ale taky můžeme mít pak málo vzduchu, nebo akci pro nezájem zrušit úplně…

HARMONOGRAM DNE:09:00 / otevření areálu a začátek registrace
10:00 / captains meeting
10:30 / začátek první hry

SHRNUTÍ PRAVIDEL:
- povolená úsťová rychlost : maximálně 300 FPS (kontrolujeme namátkově!)
- hrajeme na barvu / zásah se počítá jak do celého těla, tak i do zbraně, tub a dalších komponentů Vaší výbavy
- odražená kulička od stěn či země se nepočítá jako zásah
- barevný otěr o stěnu či ostřik od trefené překážky není zásah
- hráč je povinen si před vstupem do nové hry očistit staré zásahy
- po zásahu hráč zvedá ruku (viditelné označení, že jste mimo hru) a nejkratší cestou opouští „bitvu“ do bezpečnostní zóny
- vyřazený hráč nenapovídá, nesdílí munici, nediskutuje
- v bezpečnostní zóně je povinná ochrana hlavně (toto pravidlo platí pro VŠECHNY / vypojený vzduchový systém není omluvou!!!)
- na hřišti je povinná paintballová maska (v každém případě, nejste-li Chuck Norris)
- jakékoliv použití pyrotechniky, rozbušek či slzného plynu je ZAKÁZÁNO!

MUNICE:
BYO nebo možnost koupě kuliček značky ProShar na místě

***************************************************************

OpenGame ist offenes Spiel für alle, die Zeit und Interesse zu spielen haben. Und das wichtigste? Über dem Veranstalltungsort bestimmt ihr!

VERANSTALTUNGSORT:
Ca. ein Monat im Voraus starten wir eine Abstimmung über dem Veranstaltungsort und das meistgewünschte Spielfeld wird als Veranstaltungsort ausgewählt.

REGISTRIERUNG:
Man soll sich im Voraus per Email info@pparena.cz anmelden. Es ist möglich die Einzelne so wie auch ganze Gruppen anmelden. Wenn man sich nicht anmeldet, kann sein, dass wir wenig Luft mitnehmen oder die Veranstalltung ganz stornieren wegen der Interesselosigkeit.

TAGESABLAUF:
09:00 / Öffnung des Areals und Registrierung
10:00 / Captains Meeting
10:30 / Anfang von erstem Spiel

REGELWERK:
- max 300 FPS
- wir spielen auf Farbe – der Treffer zahlt sowie in alle Körperteile als auch in Markierer, Potts und alle Komponente Ihrer Ausrüstung.
- abgestoßene Kugeln zahlt man nicht wie Treffer
- Spieler ist verpflichtet alle altere Treffern vor dem neuen Spiel sauber machen
- nach Treffer hebt man Hand hoch und verlasst Spielfeld zurück zur Sicherheitszone
- ausgeschalterer Spieler vorsagt nicht, teilt Munition nicht und streitet sich nicht.
- in de Sicherheitszone ist Laufschutzpflicht – diese Regelt ist für alle gültig, abgeschaltetes Luftsystem ist keine Entschuldigung!!!
- auf dem Spielfeld muss man unbedingt Maske tragen (auch wenn du Chuck Norris bist)
- Benutzung der Pyrotechnik, Sprengkapseln oder Tränengas ist VERBOTEN!

PREISLISTE:
Spieler mit einer eigenen Ausrüstung - Spielfeldgebühr 15€ / ganzen Tag, HP (300bar) inklusive
Die Spieler mit einer Leihausrüstung:
1) Spielfeldgebühr + komplette Leihausrüstung: 30€ / ganzen Tag
2) Spielfeldgebühr + komplette Leihausrüstung + All you can shoot (die unbegrenzte Munition): 50€ / 4 Stunden.

MUNITION:
- BYO erlaubt
- man kann vort Ort auch die Pro-Shar Kugeln kaufen


Past Events

Open Game TBA

04 Nov 09:00 - 16:30 04 Nov 09:00 - 16:30 - Mýto Mýto
PPA PPA
FÜR DEUTSCH SIEHE UNTEN OpenGame je otevřená hra pro všechny, kdo mají chuť a čas si zahrát. A to nejdůležitější? O místě konání rozhodujete vy! Zhruba měsíc předem vždy...   More info


© 2018 Siguez