Provozní intervaly a následná mezidobí

Provozní intervaly a následná mezidobí15 Nov 15:00 - 16:30 - Prague
Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Route

Ing. Pavel Krýže, Ph.D. ze Správy železniční dopravní cesty, s.o., vystoupí v rámci hostovské přednášky v předmětu Technologie železniční dopravy.
Přednášková místnost A136, ČVUT FD, Horská 3, Praha 2© 2019 Siguez